مشابهات صد درصدی سوالات
کتاب مجموعه سوالات تالیفی راه معمار حاصل آنالیز و بررسی سوالات آزمونهای ادوار گذشته رشته معماری و عمران توسط طراحان سوال این کتاب است که با شناخت کامل از مباحث مقررات ملی و آشنایی کامل با دیدگاه و خط فکری طراحان سوال اقدام به طراحی تست ها نموده اند.

گواه ادعای ما مشابهت صد در صدی سوالات تالیفی راه معمار با سوالات آزمونهای ادوار گذشته است