دوره های آزمون طراحی
نام دوره کد دوره توضیحاتتاریخ و زمان مدت دوره تاریخ شروع شهریه رزرو اولیه ثبت نام
دوره آمادگی آزمون طراحی معماری تهران(ویژه آزمون نیمه دوم ۹۷)
۹۷/۰۷/۰۶ ۲۴ ساعت(۶جلسه) شروع دوره ۶ مهر ۷۸۰.۰۰۰ تومان تمام شدهتمام شده