دوره ها

جهت ثبت نام و یا پیش ثبت نام در دوره های آموزشی

مجموعه مهرازان صدرا ،

دوره آموزشی مورد نظر خود را انتخاب کنید،

و فرمی که نمایش داده میشود را تکمیل نمایید .

کارشناسان ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس خواهند گرفت.

نام دورهکد دوره
توضیحاتمدت زمان ثبت ناممدت دورهتاریخ شروعشهریهرزرو اولیهثبت نام
کلاس توجیهی آزمون کارشناس رسمی دادگستریکد 1
هدف اصلی برگزاری این دوره ، پاسخ به سوالات شما در رابطه با آزمون می باشد.4 دی الی 9 دی ماه 992.5 ساعت10 دی ماه ساعت 20شرکت در این کلاس رایگان است
پیش ثبت نام
کلاس توجیهی آزمون آزمون طراحی معماری کد 1
هدف اصلی برگزاری این دوره ، پاسخ به سوالات شما در رابطه با آزمون می باشد.5 دی الی 10 دی ماه 13992.5 ساعت11دی ماه ساعت 20شرکت در این کلاس رایگان است
پیش ثبت نام