بریف کارت
بریف کارت ابزار کمک آموزشی انحصاری مجموعه مهرازان صدرا به مدیریت مهندس سید رسول یوسفی می باشد که در سال 1396 توسط مهندس زینب احمدی کاویانی تدوین و ارائه گردید.

هدف از ابداع این مجموعه، آشنایی با نکات مهم آموزشی، بندهای سوال خیز، سوالات پرتکرار آزمون های سالهای گذشته است که داوطلبان را با مباحث و خط فکری طراحان سوال آشنا می کند.
استفاده از این ابزار کمک آموزشی جهت جمع بندی و مرور مباحث به داوطلبان توصیه می شود.

بریف کارت های مجموعه آموزشی مهرازان صدرا را در این صفحه می توانید مشاهده فرمائید. جهت باز کردن بریف کارت ها بر روی آن کلیک نمائید.